baner nowy1

belka studiesMH900309617

Modern specializations   MH900442364

 

 PHILOLOGY

Przechwytywanie

 

We offer  studies at the specializations:

English studies (form of study: full-time and part-time)

German studies (form of study: full-time)

Russian studies (form of study: full-time and part-time)

 

 NEW SPECIALIZATIONS:

I degree studies

Russian in business 

German in business

 

belka educationnowy Wh 018

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

574d2596c9dd31b9836b58307380fc7a

a10db5b79600007eb2287e78b4fe4493

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

belka news

   Dnia 15 kwietnia br gościliśmy w naszym Instytucie Panią dr Olgę Griszynę z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W.P. Astafiewa w Krasnojarsku. Nasz gość zajmuje się nauczaniem języka rosyjskiego jako obcego i pracuje ze studentami z różnych stron świata. Podczas spotkania z Panią Griszyną studenci filologii rosyjskiej mieli okazję wysłuchać wykładu o Syberii i Krasnojarsku oraz poznać specyfikę jej pracy.

Na zebraniu z pracownikami  Katedry Filologii Rosyjskiej i Komparatystyki omówiono warunki współpracy naszego Instytutu z Uniwersytetem w Krasnojarsku w zakresie wymiany studentów i pracowników, odbywania praktyk i staży oraz wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych. Wkrótce zostaną podpisane stosowne dokumenty.

zajęciaros21

fotogaleria

Read more...

    Dnia 15 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia otwarte z języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych na temat Современный русский фильм. Zajęcia, pod kierunkiem Pani dr Ewy Kozak, poprowadzili studenci pierwszego roku filologii rosyjskiej. Na spotkaniu gościliśmy uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Siedleccy licealiści mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rosyjskimi produkcjami filmowymi różnych gatunków: film historyczny, film akcji, dramat, melodramat, horror, komedia, film fantasy, serial oraz film animowany. Mamy nadzieję, że po udziale w zajęciach otwartych nasi goście będą chętnie sięgać po rosyjskie filmy. Naszym studentom zaś gratulujemy odwagi oraz liczymy na dalszą tak owocną i przyjemną współpracę.

 ZA

fotogaleria 

Read more...

   W dniach od 14 do 25 lipca 2014 r. w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych odbędzie się intensywny, bezpłatny kurs języka rosyjskiego prowadzony przez wykładowców z Uniwersytetu Federalnego w Jekatierynburgu. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach: studentów, licealistów oraz gimanzjalistów . Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy w Sekretariacie Instytutu pokój 3.36 (III piętro), ul. Żytnia 39

Wyjazd na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

MP900410177

Ostateczny termin składania dokumentów do wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ upływa dnia 25.04.2014 r. Wszystkie zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy i formularz zaświadczenia o znajomości języka) należy przekazać dla koordynatora instytutowego- dra Jarosława Wilińskiego.

Terminy składania dokumentów:

14.04(poniedziałek): 12.45-14.30, pok. 3.31

17 i 24.04 (czwartek) 12.00-12.45, pok. 3.31

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej instytutu oraz stronie internetowej. Studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Odwołanie wnosi się do komisji prowadzącej rekrutację.

Szczegółowe informacje na temat warunków wyjazdu w ramach programu Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej UPH:  http://www.uph.edu.pl/erasmus/92-sprawy-studenckie/3145-studia-za-granica-erasmus

                                                                                   

 

 Instytutowy Koordynator ds Erasmusa - dr Jarosław Wiliński