belka studiesMH900309617

Modern specializations   MH900442364

 

 PHILOLOGY

Przechwytywanie

 

WE OFFER  STUDIES AT THE SPECIALIZATIONS:

 

     II DEGREE STUDIES      

English studies (form of study: full-time and part-time

German studies(form of study: full-time)

Russian studies(form of study: full-time and part-time)

 

      I DEGREE STUDIES    

RUSSIAN IN BUSINESS ( full-time and part-time studies)

 GERMAN IN BUSINESS( full-time studies) 

ENGLISH STUDIES (full-time and part-time studies) 

belka education

111

JĘZKI

Excellent prepared staff

Perfectly equipped laboratories

Interesting specializations

Modern Library

                   AND WHAT'S MORE?

00399217

belka laboratories

574d2596c9dd31b9836b58307380fc7a

a10db5b79600007eb2287e78b4fe4493

nowy Wh 036

nowy Wh 018

 

 

 

belka news

 DSCF4457

      W dniu 21 listopada odbył się Dzień Otwarty na UPH. Nasz Instytut reprezentowali wykładowcy (dr Adriana Pogoda-Kołodziejak, mgr Ramona Trochimiak, mgr Joanna Siepietowska) oraz studenci sp. anglistyka, germanistyka oraz rusycystyka. Oferta dydaktyczna naszego kierunku została przedstawiona uczniom szkół siedleckich, (m.in. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , Zespół Szkół Ponadgimnazjlnych Nr 3), ale także uczniom szkół ponadgimnzjalnych spoza naszego miasta (m.in. Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Mińsku Mazowieckim, Niepubliczne LO ze Stoczka)

Galeria

       W dniu 24 listopada 2014 roku odbyło się seminarium naukowe  pt.  Neofilologia u progu III tysiąclecia. Wielokulturowość, integracja i relacja w literaturze, kulturze, lingwistyce i glottodydaktyce.

W ramach poruszanej na seminarium problematyki wielokulturowości, integracji i relacji proponowane  są następujące bloki tematyczne:

 1. Zagadnienia dwukulturowości i wielokulturowości, znaczenie szoku kulturowego
 2. Zagadnienia wieloetniczności, problemy rasowe i religijne na świecie w XXI wieku
 3. Komunikacja i procesy integracyjne w Europie i na świecie
 4. Wieloetniczność, integracja i relacja w literaturze i sztuce
 5. Komunikacja, argumentacja i kontrastywność w tekście
 6. Procesy integracji i relacji w semantyce, fonetyce i fonologii, składni, morfologii, socjolingwistyce, psycholingwistyce, pragmatyce i analizie dyskursu, glottodydaktyce, akwizycji języka, tłumaczeniach i leksykografii.

 111

 28 października br. w ramach Feminariów Siedleckich odbyło się spotkanie nt. Kobieta w tańcu. Gośćmi dr Beaty Walęciuk-Dejneki były: dr Adriana Pogoda-Kołodziejak,  mgr Joanna Woszczyńska (choreograf FTN, ATT LUZ).

Program

Galeria

       konf swiatło 002

     W dniu 24 października br. w naszym Instytutucie zostało zorganizowane Międzynarodowe Seminarium Naukowe na temat: Symbolizm europejski a teoria literatury XX wieku

Seminarium poświęcone jest problematyce związanej z powstaniem i rozwojem teorii literatury jako odrębnej dyscypliny naukowej w europejskim paradygmacie naukowym końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. W ramach poruszanych na seminarium zagadnień, proponowano następujące bloki tematyczne:

 1. symboliczne teorie literatury: źródła, reprezentacje, aktualność;

 2. teoria literatury w programach wykładów na uniwersytetach europejskich pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku;

 3. teoria twórczości artystycznej i utworu artystycznego symbolistów europejskich: dyskusje 
  z przedstawicielami innych kierunków i teorie alternatywne;

 4. tradycje romantyzmu niemieckiego i niemieckiej hermeneutyki w literaturoznawstwie na początku XX wieku;

 5. rola poetyki historycznej w kształtowaniu teorii literatury jako odrębnej dyscypliny naukowej.

 Galeria