BANER ANG

 


MH900442364

 

 PHILOLOGY

 

 

 

 

 

 

Przechwytywanie

 


WE OFFER  STUDIES AT THE SPECIALIZATIONS:


 

     MA STUDIES:      

 

English Philology and Teacher Training

 

 

English for Business Translation

(form of study: full-time and part-time)

German for Business Translation

(form of study: full-time)

Russian for Business Translation

(form of study: full-time )

 


      BA STUDIES:

 

 English  Philology and Teacher Training 

 

 English for Business Translation

(form of study: full-time and part-time

 Russian in Business   (full-time and part-time studies)

 

 German in Business( full-time studies) 

belka education

111

JĘZKI

Excellent prepared staff

Perfectly equipped laboratories

Interesting specializations

Modern Library

                   AND WHAT'S MORE?


00399217

belka laboratories

574d2596c9dd31b9836b58307380fc7a

a10db5b79600007eb2287e78b4fe4493

nowy Wh 036

nowy Wh 018

 

 

 

 

belka news

internet plakat dni 2018 wlasciwy

unia1
business woman table group  wazne

   

Rekrutacja do I edycji projektu: 01.I-31.I.2018 

Dokumenty rekrutacyjne można pozyskać i złożyć w Biurze Projektu (pokój 1.56, Wydział Humanistyczny,        I piętro; pon, czw, pt,    godz. 10 - 16)


Informacje o projekcie:

Projekt skierowany jest do studentów kierunków językowych Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych oraz studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w tym osób niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności); studentów posiadających stypendia naukowe (wysoka średnia ocen – powyżej 4,0), studentów posiadających stypendia socjalne, osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), którzy/e z własnej inicjatywy zgłoszą chęć odbycia stażu.

1. Czas realizacji projektu: 01. 12. 2017 – 30. 09. 2019.

2. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów kierunków filologia i bezpieczeństwo narodowe UPH w Siedlcach.

Osoby objęte wsparciem podniosą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy poprzez uczestnictwo w stażach, które nie są formą uwzględnioną w toku kształcenia w/w kierunków.

3. Projekt skierowany jest do 130 studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

4. Staż obejmuje 180 godzin pracy dla każdego uczestnika (nie mniej niż 20 godzin pracy tygodniowo). Okres trwania stażu nie może przekroczyć 9 tygodni.

Dofinansowanie projektu z UE: 496 187,97

 

Z poważaniem,

Maria Długołęcka-Pietrzak, Biuro Projektu / Dział Rozwoju UPH


 

1

  W dniu 20 grudnia 2017 r. odbyło się Spotkanie opłatkowe  pracowników INiBI. Dyrekcja naszego Instytutu -  profesor Roman Mnich oraz doktor Tomasz Michta złożyli świąteczno-noworoczne życzenia wszystkim pracownikom i przełamali się opłatkiem. Po degustacji dań wigilijnych, przygotowanych przez naszych pracowników udaliśmy się na uroczystości uczelniane.

8083063 a zamknij brytyjskie flagi na powierzchni kobiet na ciemnym tle

Zapraszamy na otwartę lekcję z języka angielskiego  nt. A Tour around the Capitals of the United Kingdom w dniu 10 stycznia 2018, godz. 12.00.

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom stolic Zjednoczonego Królestwa oraz utrwalenie słownictwa związanego z życiem miejskim. Lekcja jest przeznaczona dla uczniów szkół średnich. Maksymalna liczba uczestników to 28 osób. Proszę o przesłanie do 8 stycznia potwierdzenia swojego udziału na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.