BANER ANG

belka studiesMH900309617

Modern specializations   


MH900442364

 

 PHILOLOGY

 

 

 

 

 

 

Przechwytywanie

 


WE OFFER  STUDIES AT THE SPECIALIZATIONS:


 

     MA STUDIES:      

 

English Philology and Teacher Training

 

 

English for Business Translation

(form of study: full-time and part-time)

German for Business Translation

(form of study: full-time)

Russian for Business Translation

(form of study: full-time )

 


      BA STUDIES:

 

 English  Philology and Teacher Training 

 

 English for Business Translation

(form of study: full-time and part-time

 Russian in Business   (full-time and part-time studies)

 

 German in Business( full-time studies) 

belka education

111

JĘZKI

Excellent prepared staff

Perfectly equipped laboratories

Interesting specializations

Modern Library

                   AND WHAT'S MORE?


00399217

belka laboratories

574d2596c9dd31b9836b58307380fc7a

a10db5b79600007eb2287e78b4fe4493

nowy Wh 036

nowy Wh 018

 

 

 

belka news

otwarte 2016

Zapraszamy do obejrzenia relacji o Dniu Otwartym na Uniwersytecie na InfoSiedlce.pl. O ofercie Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych wypowiada się m.in. dr hab. Danuta Szymonik-profesor z rusycystyki, a także studenci ze specjalności z zakresu języka angielskiego.

DSCF7089

    24 listopada 2016 r. odbyły się kolejne zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach cyklicznych wykładów otwartych organizowanych przez Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim wraz z nauczycielami.
Wykład pod tytułem: „Dmitrij Głuchowski – portret współczesnego pisarza” wygłosiła dr Ewa Kozak, adiunkt w Katedrze Filologii Rosyjskiej i Komparatystyki. Celem zajęć było przybliżenie uczniom sylwetki współczesnego pisarza rosyjskiego, Dmitrija Głuchowskiego. Słuchacze mieli również okazję poznać mechanizmy rządzące światem literackim, zdominowane przez media elektroniczne.

DSCF7025

     W dniu 17 listopada 2016r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbywała się uroczystość z okazji Jubileuszu 70 rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Leszka Kolka, zorganizowana przez Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych.
       Szacownych gości i Jubilata powitał obecny Dyrektor INiBI prof. nzw. dr hab. Roman Mnich, zaś Prorektor ds. nauki prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina uroczyście rozpoczął Jubileusz. List gratulacyjny w imieniu Dziekana Wydziału Humanistycznego prof. dr. hab. Stanisława Jaczyńskiego odczytała Prodziekan ds. kształcenia dr Adriana Pogoda-Kołodziejak.
      Uroczystość była okazją do wspomnień, którymi z gośćmi podzielił się prof. Wojciech Nowicki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który opowiedział o swojej współpracy z Jubilatem. Następnie przedstawiciele naszego Instytutu, w osobach: prof. nzw. dr hab. Danuty Szymonik, prof. nzw. dr hab. Olgi Antsyferovej, prof. nzw. dr hab. Romana Mnich i dr Iwony Czyżak, wygłosili laudacje. Swoje przemówienia wygłosili również wieloletni przyjaciele Jubilata – Ambasador Andrzej Jaroszyński i dr Jan Trochimiak.
     Jubileusz był okazją do przedstawienia tomu jubileuszowego pt. „(Re)interpretacje (nie)literackie” przygotowanego pod redakcją dr Katarzyny Kozak, prof. nzw. dr. hab. Romana Mnicha i dr Agnieszki Rzepkowskiej.

      Prof. dr hab. Leszek Kolek jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy pt. „Musical Motifs and their Functions in Aldous Huxley’s Novels and Short Stories”. W 1975r. przedstawił rozprawę doktorską pt. “Aldous Huxley’s Novel of Ideas against the Background of Modern British Fiction”. Rozprawę habilitacyjną pt. “Evelyn Waugh’s Writings: From Joke to Comic Fiction” ukończył w 1985r., na podstawie której został dopuszczony do kolokwium habilitacyjnego, po czym otrzymał nominację na stanowisko docenta. Na profesora nadzwyczajnego UMCS został nominowany w 1993r., a w 1998r. Rada Wydziału Humanistycznego UMSC przyjęła wniosek o nadanie mu tytułu profesora. W 2003r. mianowany został na stanowisko profesora zwyczajnego UMCS. W trakcie pracy na uczelni odbył staże zagraniczne: w Stanach Zjednoczonych (1977, 1980, 1989) oraz w Wielkiej Brytanii (1975- Londyn; 1983- Oxford; 1989- Leeds).
   Od 1 maja 2001r. do 27 sierpnia 2012r. kierował Katedrą Filologii Angielskiej w Instytucie Neofilologii, od listopada 2012 roku powołany został na stanowisko Dyrektora Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych na 4-letnią kadencję.
      Bogaty i cenny dorobek Profesora Kolka liczy ponad 80 publikacji naukowych, recenzji i artykułów metodycznych, dochodzą do tego liczne odczyty naukowe i popularnonaukowe oraz ponad 200 arkuszy wydawniczych przekładów naukowych.

     100 5199

     W dniu 4 listopada 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim odbył się V SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ROSYJSKIEJ „Jesienne spotkania przy samowarze” pod patronatem Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

W konkursie wzięło udział 18 uczniów: Natalia Soszyńska , Damian Zabijak, Milena Bogucka, Iryna Prylepa, Izabela Adamczuk, Anna Smuniewska, Monika Połaska , Olga Jesionowska, Angelika Trebnio, Zuzanna Marcinkowska , Anna Maleszewska , Dominika Bartosiak , Katarzyna Kondracka, Dominik Tomczuk, Jakub Lachowski, Joanna Jesionowska, Kamila Kosiorek oraz Cezary Kryszczuk.
Uczniowie recytowali w oryginale wiersze Puszkina, Lermontowa, Achmatowej, Cwietajewej, Majakowskiego, Rożdiestwienskiego, Wysockiego, Okudżawy, Jesienina i innych klasyków poezji rosyjskiej.
Gospodarzami uroczystości byli Aleksandra Lusińska i Jakub Fiedorczuk.
Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Aldona Borkowska, Ewa Kozak (INiBI) oraz nauczyciel języka polskiego pani Anna Kuryłek.
Recytatorzy przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem nauczycieli języka rosyjskiego: pani Agnieszki Babickiej i pana Sylwestera Mosieja.
Jury wyłoniło następujących laureatów konkursu:
I miejsce zdobyła Katarzyna Kondracka.
II miejsce zajął Jakub Lachowski.
III miejsce zajęła Iryna Prylepa.
Jury postanowiło również przyznać trzy wyróżnienia: Annie Smuniewskiej, Zuzannie Marcinkowskiej i Dominice Bartosiak.
Dziękujemy wszystkim recytatorom. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!