BANER ANG

 


 PHILOLOGY

 

Przechwytywanie

 success 784350 340


 

WE OFFER  STUDIES AT THE SPECIALIZATIONS:

 

     MA STUDIES:      

 

English Philology and Teacher Training

 (form of study: full-time and part-time studies)

English for Business Translation

(form of study: full-time and part-time studies)

German for Business Translation

(form of study: full-time studies)

Russian for Business Translation

 (form of study: full-time studies)

 


 

      BA STUDIES:

 

 English  Philology and Teacher Training 

 (form of study: full-time and part-time studies)

 English for Business Translation

(form of study: full-time and part-time studies)

 Russian in Business  

(form of study: full-time studies)

 German in Business

(form of study: full-time studies) 

belka education

education 1580143 1280

Excellent prepared staff

Perfectly equipped laboratories

Interesting specializations

Modern Library

                   AND WHAT'S MORE?


00399217

belka laboratories

574d2596c9dd31b9836b58307380fc7a

a10db5b79600007eb2287e78b4fe4493

nowy Wh 036

nowy Wh 018

 

 

 

 

belka news

3a

         W dniu 20.04.2018 zorganizowana została III Międzynarodowa Konferencja z cyklu Siedlce Forum for Contemporary Issues in Language and Literature, której tematem przewodnim było zagadnienie Discourse Studies across Fields of Culture, Media, Language, and Literature. Konferencja zorganizowana została przez Zakład Kultury i Literatury Anglojęzycznej oraz Zakład Języka Angielskiego i Lingwistyki Stosowanej. Po uroczystym otwarciu konferencji przez prof. Edwarda Colericka, swój wykład plenarny na temat Proximization theory: a new model of legitimization in political discourse wygłosił profesor Piotr Cap z Uniwersytetu Łódzkiego. Drugi wykład plenarny na temat The Chinese as Targets in Polish Humorous Discourse zaprezentowany została przez prof. Dorotę Brzozowską z Uniwersytetu Opolskiego. Sesje panelowe poświęcone były różnym aspektom badań nad dyskursem tak współczesnym jak i w perspektywie historycznej. Mocną stroną konferencji, podkreślaną przez jej uczestników, była możliwość zaprezentowania i wysłuchania prezentacji w ujęciu interdyscyplinarnym łączącym dziedziny przewodnie konferencji: literaturę i językoznawstwo z takimi dziedzinami jak historia, politologia, filozofia czy medioznawstwo. Konferencja okazała się doskonałą okazją do wymiany myśli i informacji zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. W gronie uczestników znalazły się osoby reprezentujące zarówno polskie ośrodki akademickie (m.in. z Warszawy, Katowic oraz Krakowa) jak i zagraniczne ośrodki naukowe z Hiszpanii, Litwy i Norwegii.

 1

W sobotę, 14 kwietnia 2018 roku, w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach odbył się jubileuszowy XV Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej „STROFY POD SAMOWAREM”. 

Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. 

W konkursie wzięło udział 62 uczniów z Siedlec i regionu. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Uczestnicy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom,  inwencję interpretacyjną oraz niejednokrotnie nieprzeciętny talent aktorski.

W pracach jury uczestniczyły dr Ewa Kozak i dr Aldona Borkowska z Katedry Filologii Rosyjskiej i Komparatystyki INIBI.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

typewriter 801921 340

Ogłaszamy nabór tekstów do tomu prezentującego twórczość literacką studentów Wydziału Humanistycznego. Jest to doskonała okazja do debiutu lub zaprezentowania szerszej publiczności własnych utworów

Utwory – poezja (max. 5 wierszy), proza (max. 15 stron maszynopisu) – prosimy przysyłać do końca kwietnia 2018 r. do dr. Romana Bobryka na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Redaktorzy zastrzegają sobie prawo oceny i wyboru tekstów.

a

    Dzień Otwarty na Wydziale Humanistycznym w tym roku przebiegał pod folkowym hasłem, któremu podporządkowany był cały program. Przyszłym studentom zaproponowano zajęcia tematyczne związane z wiosną, zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, tradycjami, regionem i szeroko pojętą kulturą ludową. Ponadto, uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na stoiskach instytutów i kierunków WH, zwiedzić nowoczesny gmach, zagrać w gry planszowe.
Zajęcia językowe cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Poprowadzili je wykładowcy INIBI:
dr Ludmiła Mnich – Масленица – традиция и современность;
dr Rafał Kozak - Woher kommt der Osterhase?
dr Agnieszka Rzepkowska - Eggs-travaganza - Easter egg idioms;
dr Oxana Blashkiv - British Spring Festivals.
O stoisko Instytutu zadbali studenci pod kierunkiem mgr Magdaleny Wieczorek.
Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.