nowosci

 Projekty na studentów

drogi obrazSTAZ1

1erasmus

-----------------------------------------------------------------------------------

 osa1

usosarchiwum

 

belka nasza oferta

Dlaczego warto studiować filologie obce?

Znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów, pozwala również właściwie funkcjonować we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu, nauki.
Absolwent tego kierunku umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, potrafi wykorzystać wiedzę o języku i jego znajomość w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka obcego. 

filologia oferta

belka ksztalcenie

Studiuj u nas i zapewnij sobie przyszłość!

 strona

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorach administracji państwowej, gospodarki (obsługa ruchu transgranicznego, turystyce) i biznesu, a także w środkach masowego przekazu i „public relations", w sektorze doradztwa językowego, w instytucjach międzynarodowych, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a także w świecie nauki czy edukacji po ukończeniu specjalności z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela.

 belka wyposazenie

Doskonale wyposażona baza dydaktyczna i nie tylko ... 

Studenci Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych kształcą się w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z najnowocześniejszych w tym regionie. Na część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe.

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

sala dyd

 

 

belka konferencje

 

belka aktualnosci

Uwaga studenci, którzy piszą prace z językoznawstwa pod kierunkiem nauczycieli z Zakładu Języka Angielskiego i Lingwistyki Stosowanej

w związku z reorganizacją Instytutu zakład zmienił nazwę na ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO I TRANSLATORYKI prosimy uwzględnić zmianę na stronach tytułowych prac

Funkcjonujące na Wydziale Humanistycznym instytuty - Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych i Instytut Filologii Polskiej i Logopedii łączy się w jeden instytut o nazwie

INSTYTUT POLONISTYKI I NEOFILOLOGII.

 

Zmiana obowiązuje od 1 września br.

Zarządzenie Rektora Nr 51/2018

1podyplomowe

 

IRK - rejestracja 


 

1

W „Piwnicy pod Baranami” w Rynku Głównym w Krakowie w dniach 22-24 czerwca 2018 roku odbył się jubileuszowy XX Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej. Wśród 27 recytatorów zakwalifikowanych do konkursu z 15 polskich uczelni znalazły się również nasze studentki, członkinie Koła Naukowego Rusycystów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Kamila Głuchowska i Dorota Chmielak. Jury konkursu, któremu przewodniczyła aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie Małgorzata Zawadzka, wyłoniło 7 laureatów (3 pierwsze miejsca i 4 wyróżnienia). Przewodnicząca jury bardzo wysoko oceniła poziom tegorocznego konkursu. Miło jest więc nam poinformować, że Dorota Chmielak znalazła się w gronie wyróżnionych recytatorów. Organizatorem konkursu była prezes małopolskiego oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Krakowie pani Maria Kaczmarczyk.