belka nowosci wydawnicze

 


belka najblizsze wydarzenia
Dzień Otwarty w INiBI - 17 marca

belka ogloszenia
Zabawa choinkowa dla dzieci pracowników UPH


 

projekt2

drogi obraz

osa1usosarchiwum


Dorobek naukowy pracowników

Bibliografia publikacji Zglaszanie publikacji
Repozytorium Kryteria oceny publikacji

belka nasza oferta

oferta

 Dlaczego warto studiować filologie obce?


  Neofilologia to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, który rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów, pozwala również właściwie funkcjonować we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu, nauki.
Absolwent tego kierunku umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, potrafi wykorzystać wiedzę o języku i jego znajomość w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka obcego. 

111

 JĘZKI

 

belka ksztalcenie

Studiuj u nas i zapewnij sobie przyszłość!


 strona

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorach administracji państwowej, gospodarki (obsługa ruchu transgranicznego, turystyce) i biznesu, a także w środkach masowego przekazu i „public relations", w sektorze doradztwa językowego, w instytucjach międzynarodowych, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a także w świecie nauki czy edukacji po ukończeniu specjalności z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela.

 belka wyposazenie

   

Doskonale wyposażona baza dydaktyczna i nie tylko ...


Od 2013 roku studenci Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych kształcą się już w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z najnowocześniejszych w tym regionie. Na część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe.

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

sala dyd

 

belka konferencje

 

belka aktualnosci

DSC 2123

      9 grudnia 2016 roku wystartowaliśmy z II edycją projektu "Drogi do przyszłości: studiuj-pracuj" finansowanego ze środków unijnych. Projekt skierowany jest do studentów III roku kierunku filologia w zakresie trzech języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Uczestnicy projektu są w trakcie odbywania  pierwszych szkoleń  m.in. z zakresu zarządzania kulturą w społeczności lokalnej oraz prawa kultury; nowoczesnej grafiki komputerowej ; warsztatów dziennikarskich. Udział w projekcie to nie tylko ciekawe szkolenia prowadzone przez doświadczonych specjalistów, zagraniczne wyjazdy, ale to w perspektywie większa szansa na znalezienie lepszej pracy.

 Zapraszamy na stronę projektu 

1

    W dniu 14 grudnia br. zorganizowana została Wigilia dla pracowników naszego Instytutu. Swoją obecnością zaszczycili nas dr Jordan Liuckanov, przebywający z wizytą naukową w Instytucie, a także Pani Urszula Tomasiuk - lokalna poetka, która zaprezentowała najnowsze wiersze o tematyce bożonarodzeniowej.
      Dyrekcja Instytutu złożyła życzenia wszystkim pracownikom i przełamała się opłatkiem. Po kolacji pracownicy udali się ogólnouczelniane spotkanie świąteczne, które zostało zorganizowane w gmachu Wydziału Humanistycznego.

kokarda

DSCF1

        W dniach od 12 do 14 grudnia Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych gościł doc. dr-a Yordana Ljuckanova z Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Gość zapoznał się ze strukturą naszego Instytutu oraz przedstawił zasady organizacji badań naukowych w BAN. Doc. Ljuckanov wygłosił wykład dla studentów oraz pracowników na temat: "Восток, Греция, Рим: Введение к возможной истории русского «серебряного века»". Zwieńczeniem pobytu bułgarskiego uczonego na Wydziale Humanistycznym był udział w spotkaniu opłatkowym środowiska akademickiego.

DSCF7257

      W dniu 14.12.2016 r. na Wydziale Humanistycznym odbyły się zajęcia otwarte z języka niemieckiego pt. „Moderne deutsche Sprache: Wir sprechen Jugendsprache”. W zajęciach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach. Młodzież miała okazję zapoznać się z aktualnym językiem używanym przez młodzież w Niemczech. Zajęcia miały charakter praktyczny, uczniowie wykonywali ćwiczenia leksykalne z zakresu niemieckiego języka młodzieżowego. Zajęcia przeprowadził dr Radosław Maziarz, pracownik Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych.