belka nowosci wydawnicze

1

 drogi obrazprojekt2

 

1erasmus

 

osa1usosarchiwum

belka nasza oferta

oferta

 

 Dlaczego warto studiować filologie obce?


  Neofilologia to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, który rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów, pozwala również właściwie funkcjonować we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu, nauki.
Absolwent tego kierunku umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, potrafi wykorzystać wiedzę o języku i jego znajomość w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka obcego. 

111

 JĘZKI

 

belka ksztalcenie

Studiuj u nas i zapewnij sobie przyszłość!


 strona

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorach administracji państwowej, gospodarki (obsługa ruchu transgranicznego, turystyce) i biznesu, a także w środkach masowego przekazu i „public relations", w sektorze doradztwa językowego, w instytucjach międzynarodowych, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a także w świecie nauki czy edukacji po ukończeniu specjalności z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela.

 belka wyposazenie

 

Doskonale wyposażona baza dydaktyczna i nie tylko ...


 

Od 2013 roku studenci Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych kształcą się już w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z najnowocześniejszych w tym regionie. Na część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe.

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

sala dyd

 

 

belka konferencje

 

belka aktualnosci

internet plakat dni 2018 wlasciwy

unia1
business woman table group  wazne

   

Rekrutacja do I edycji projektu: 01.I-31.I.2018 

Dokumenty rekrutacyjne można pozyskać i złożyć w Biurze Projektu (pokój 1.56, Wydział Humanistyczny,        I piętro; pon, czw, pt,    godz. 10 - 16)


Informacje o projekcie:

Projekt skierowany jest do studentów kierunków językowych Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych oraz studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w tym osób niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności); studentów posiadających stypendia naukowe (wysoka średnia ocen – powyżej 4,0), studentów posiadających stypendia socjalne, osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), którzy/e z własnej inicjatywy zgłoszą chęć odbycia stażu.

1. Czas realizacji projektu: 01. 12. 2017 – 30. 09. 2019.

2. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów kierunków filologia i bezpieczeństwo narodowe UPH w Siedlcach.

Osoby objęte wsparciem podniosą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy poprzez uczestnictwo w stażach, które nie są formą uwzględnioną w toku kształcenia w/w kierunków.

3. Projekt skierowany jest do 130 studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

4. Staż obejmuje 180 godzin pracy dla każdego uczestnika (nie mniej niż 20 godzin pracy tygodniowo). Okres trwania stażu nie może przekroczyć 9 tygodni.

Dofinansowanie projektu z UE: 496 187,97

 

Z poważaniem,

Maria Długołęcka-Pietrzak, Biuro Projektu / Dział Rozwoju UPH


 

1

  W dniu 20 grudnia 2017 r. odbyło się Spotkanie opłatkowe  pracowników INiBI. Dyrekcja naszego Instytutu -  profesor Roman Mnich oraz doktor Tomasz Michta złożyli świąteczno-noworoczne życzenia wszystkim pracownikom i przełamali się opłatkiem. Po degustacji dań wigilijnych, przygotowanych przez naszych pracowników udaliśmy się na uroczystości uczelniane.

8083063 a zamknij brytyjskie flagi na powierzchni kobiet na ciemnym tle

Zapraszamy na otwartę lekcję z języka angielskiego  nt. A Tour around the Capitals of the United Kingdom w dniu 10 stycznia 2018, godz. 12.00.

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom stolic Zjednoczonego Królestwa oraz utrwalenie słownictwa związanego z życiem miejskim. Lekcja jest przeznaczona dla uczniów szkół średnich. Maksymalna liczba uczestników to 28 osób. Proszę o przesłanie do 8 stycznia potwierdzenia swojego udziału na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.