belka nowosci wydawnicze

 

belka najblizsze wydarzenia
Zajęcia otwarte na semestr letni 2016/17 >>>oferta
Konkurs Wiedzy o Rosji dla studentów

 rrasmus

projekt2

drogi obraz

osa1usosarchiwum


Dorobek naukowy pracowników

Bibliografia publikacji Zglaszanie publikacji
Repozytorium Kryteria oceny publikacji

belka nasza oferta

oferta

 Dlaczego warto studiować filologie obce?


  Neofilologia to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, który rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów, pozwala również właściwie funkcjonować we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu, nauki.
Absolwent tego kierunku umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, potrafi wykorzystać wiedzę o języku i jego znajomość w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka obcego. 

111

 JĘZKI

 

belka ksztalcenie

Studiuj u nas i zapewnij sobie przyszłość!


 strona

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorach administracji państwowej, gospodarki (obsługa ruchu transgranicznego, turystyce) i biznesu, a także w środkach masowego przekazu i „public relations", w sektorze doradztwa językowego, w instytucjach międzynarodowych, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a także w świecie nauki czy edukacji po ukończeniu specjalności z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela.

 belka wyposazenie

   

Doskonale wyposażona baza dydaktyczna i nie tylko ...


Od 2013 roku studenci Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych kształcą się już w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z najnowocześniejszych w tym regionie. Na część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe.

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

sala dyd

 

belka konferencje

 

belka aktualnosci

20170519 134159

          W dniach 18 - 19 maja 2017 roku odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Mit narodowy w sferze sacrum i profanum", organizatorami której, oprócz Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych, byli: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydarzenie zgromadziło badaczy z uznanych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, m. in. z Warszawy, Krakowa, Poznania, Katowic, Moskwy, Jekaterynburga, Kołomny, Brunszwiku. W pięknych wnętrzach Pałacu Ogińskich przybyli gości prezentowali wyniki swoich badań w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa. filozofii, historii i in. Wystąpienia i dyskusje oscylowały wokół problematyki mitu narodowego i jego przeobrażeń, wymiarów, percepcji na przestrzeni wieków oraz obecnie. Przybyłym gościom bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia naukowe.

DSCF7766

    W dniu 28 kwietnia 2017 r. miała miejsce II Międzynarodowa Konferencja z cyklu Siedlce Forum for Contemporary Issues in Language and Literaure, której tematem przewodnim było Humorousness/Seriousness Dichotomy in Language, Culture and Literature. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Literatury Anglojęzycznej oraz Zakład Języka Angielskiego. Po oficjalnym otwarciu, swój wykład plenarny na temat The Pragmatic Story of a Stand-up Story wygłosił Prof. Francisco Yus z Uniwersytetu w Alicante. Drugim wykładowcą plenarnym była Prof. Ewa Łuczak z Uniwersytetu Warszawskiego, która wystąpiła z wykładem na temat “We think too much and feel too little”: Charlie Chaplin’s Anti- Eugenic Visionary Humor. Konferencja okazała się wspaniałą okazją do wymiany myśli i informacji zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. W gronie uczestników znalazły się osoby zajmujące się studiami nad humorem w takich dziedzinach jak literatura, kultura czy językoznawstwo reprezentujące zarówno polskie ośrodki akademickie (m.in. z Warszawy, Łodzi, Krakowa oraz Torunia) jak i zagraniczne ośrodki naukowe z Hiszpanii, Japonii, Norwegii, Jordanii oraz Włoch.

 17834915 1647992701897423 2640103881249653 o

W dniach 6-8 kwietnia br. prof. nzw. Roman Mnich, Dyrektor Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych oraz dr Natalia Sanżarewska-Chmiel, asystent z Zakładu Języka Angielskiego uczestniczyli w Targach Szkolnictwa w Kijowie.

Facebook UPH


 

DSCF7618

     W dniu 3 kwietnia 2017 roku na Wydziale Humanistycznym odbył się Dzień Otwarty z Dreszczykiem. Podjęte przez wykładowców i studentów naszego Wydziału działania dotyczyły szeroko rozumianego pojęcia „kryminał”, zarówno w naukach humanistycznych, jak i społecznych.

Dziękujemy studentom oraz wykładowcom naszego Instytutu za zaangażowanie w promocję kierunku Filologia podczas Dnia Otwartego.

Galeria WH