belka nowosci wydawnicze

1

drogi obraz

projekt2 

1erasmus

 

osa1usosarchiwum

belka nasza oferta

oferta

 Dlaczego warto studiować filologie obce?


  Neofilologia to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, który rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów, pozwala również właściwie funkcjonować we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu, nauki.
Absolwent tego kierunku umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, potrafi wykorzystać wiedzę o języku i jego znajomość w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka obcego. 

111

 JĘZKI

 

belka ksztalcenie

Studiuj u nas i zapewnij sobie przyszłość!


 strona

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorach administracji państwowej, gospodarki (obsługa ruchu transgranicznego, turystyce) i biznesu, a także w środkach masowego przekazu i „public relations", w sektorze doradztwa językowego, w instytucjach międzynarodowych, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a także w świecie nauki czy edukacji po ukończeniu specjalności z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela.

 belka wyposazenie

   

Doskonale wyposażona baza dydaktyczna i nie tylko ...


Od 2013 roku studenci Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych kształcą się już w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z najnowocześniejszych w tym regionie. Na część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe.

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

sala dyd

 

 

 

 

belka konferencje

 

belka aktualnosci

 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt naukowy dr Iwony Świątczak-Wasilewskiej pt. Badanie warsztatu, etyki i specyfiki pracy pisarzy przemówień w sektorach polityki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem USA i Wielkiej Brytanii  został  dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Miniatura.

Serdecznie gratulujemy!

Studenci III roku kierunku filologia rusza III edycja projektu - szczegóły na stronie projektu


 

  22550605 1545382018851179 911914103 o

    W dniach 9-20 października br.  gościliśmy wolontariuszy z organizacji Global Volunteers, która założona została w USA w 1984 roku w celu budowania fundamentów dla pokoju na świecie poprzez promowanie komunikacji między narodami. W osiągnięciu tego celu pomagają wolontariusze, którzy  wspierają  doskonalenie języka angielskiego, a współpraca Global Volunteers z instytucjami w powiecie siedleckim trwa już 27 lat. Zajęcia z wolontariuszami to doskonała okazja dla studentów, doskonalenia umiejętności językowych i uzyskania informacji o kulturze amerykańskiej.

Wolontariusze poprawadzili zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia wszystkich roczników w zakresie anglistyki. W tym roku w naszym Instytucie mieliśmy przyjemność gościć troje wolontariuszy: Constance Crane, Barbara Dunham, James May.

Trwa rekrutacja dodatkowa studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w drugim semestrze 2017/2018 r.

W terminach 12 X (godz. 13:00-13:30) i 13 X (godz. 15:00-15:30) oraz 25 X (godz. 13:00-13:30) kandydaci powinni złożyć zgłoszenia do Koordynatora Wydziałowego zawierające:
1. wypełniony wniosek (Learning Agreement for Studies): https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus
2. zaświadczenie o dobrej znajomości języka obcego, w którym student będzie odbywał studia za granicą: TOEIC albo egzamin maturalny.
Dokumenty muszą być złożone w pokoju 3.30 w terminach wskazanych wyżej.

Koordynator Erasmus+
Dr Maxim Shadurski