belka nowosci wydawnicze

 

belka najblizsze wydarzenia
Dzień Otwarty w INiBI - 17 marca 2017 r.  >>> Zgłoszenia

 1plakat dni

  

projekt2

drogi obraz

osa1usosarchiwum


Dorobek naukowy pracowników

Bibliografia publikacji Zglaszanie publikacji
Repozytorium Kryteria oceny publikacji

belka nasza oferta

oferta

 Dlaczego warto studiować filologie obce?


  Neofilologia to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, który rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów, pozwala również właściwie funkcjonować we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu, nauki.
Absolwent tego kierunku umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, potrafi wykorzystać wiedzę o języku i jego znajomość w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka obcego. 

111

 JĘZKI

 

belka ksztalcenie

Studiuj u nas i zapewnij sobie przyszłość!


 strona

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorach administracji państwowej, gospodarki (obsługa ruchu transgranicznego, turystyce) i biznesu, a także w środkach masowego przekazu i „public relations", w sektorze doradztwa językowego, w instytucjach międzynarodowych, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a także w świecie nauki czy edukacji po ukończeniu specjalności z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela.

 belka wyposazenie

   

Doskonale wyposażona baza dydaktyczna i nie tylko ...


Od 2013 roku studenci Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych kształcą się już w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z najnowocześniejszych w tym regionie. Na część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe.

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

sala dyd

 

belka konferencje

 

belka aktualnosci

DSC 2123

      9 grudnia 2016 roku wystartowaliśmy z II edycją projektu "Drogi do przyszłości: studiuj-pracuj" finansowanego ze środków unijnych. Projekt skierowany jest do studentów III roku kierunku filologia w zakresie trzech języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Uczestnicy projektu są w trakcie odbywania  pierwszych szkoleń  m.in. z zakresu zarządzania kulturą w społeczności lokalnej oraz prawa kultury; nowoczesnej grafiki komputerowej ; warsztatów dziennikarskich. Udział w projekcie to nie tylko ciekawe szkolenia prowadzone przez doświadczonych specjalistów, zagraniczne wyjazdy, ale to w perspektywie większa szansa na znalezienie lepszej pracy.

 Zapraszamy na stronę projektu 

1

    W dniu 14 grudnia br. zorganizowana została Wigilia dla pracowników naszego Instytutu. Swoją obecnością zaszczycili nas dr Jordan Liuckanov, przebywający z wizytą naukową w Instytucie, a także Pani Urszula Tomasiuk - lokalna poetka, która zaprezentowała najnowsze wiersze o tematyce bożonarodzeniowej.
      Dyrekcja Instytutu złożyła życzenia wszystkim pracownikom i przełamała się opłatkiem. Po kolacji pracownicy udali się ogólnouczelniane spotkanie świąteczne, które zostało zorganizowane w gmachu Wydziału Humanistycznego.

kokarda

DSCF1

        W dniach od 12 do 14 grudnia Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych gościł doc. dr-a Yordana Ljuckanova z Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Gość zapoznał się ze strukturą naszego Instytutu oraz przedstawił zasady organizacji badań naukowych w BAN. Doc. Ljuckanov wygłosił wykład dla studentów oraz pracowników na temat: "Восток, Греция, Рим: Введение к возможной истории русского «серебряного века»". Zwieńczeniem pobytu bułgarskiego uczonego na Wydziale Humanistycznym był udział w spotkaniu opłatkowym środowiska akademickiego.

DSCF7257

      W dniu 14.12.2016 r. na Wydziale Humanistycznym odbyły się zajęcia otwarte z języka niemieckiego pt. „Moderne deutsche Sprache: Wir sprechen Jugendsprache”. W zajęciach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach. Młodzież miała okazję zapoznać się z aktualnym językiem używanym przez młodzież w Niemczech. Zajęcia miały charakter praktyczny, uczniowie wykonywali ćwiczenia leksykalne z zakresu niemieckiego języka młodzieżowego. Zajęcia przeprowadził dr Radosław Maziarz, pracownik Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych.