belka nowosci wydawnicze

1

 

belka najblizsze wydarzenia

REKRUTACJA 

projekt2

drogi obraz

 

1erasmus


Lista nauczycieli zakwalifikowanych na wyjazd  Erasmus+ (2017/2018)


Lista pracowników zakwalifikowanych na wyjazd szkoleniowy w ramach Erasmus+ (2017/2018)


 

osa1usosarchiwum


Dorobek naukowy pracowników


Bibliografia publikacji Zglaszanie publikacji
Repozytorium Kryteria oceny publikacji

belka nasza oferta

oferta

 Dlaczego warto studiować filologie obce?


  Neofilologia to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, który rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów, pozwala również właściwie funkcjonować we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu, nauki.
Absolwent tego kierunku umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, potrafi wykorzystać wiedzę o języku i jego znajomość w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka obcego. 

111

 JĘZKI

 

belka ksztalcenie

Studiuj u nas i zapewnij sobie przyszłość!


 strona

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorach administracji państwowej, gospodarki (obsługa ruchu transgranicznego, turystyce) i biznesu, a także w środkach masowego przekazu i „public relations", w sektorze doradztwa językowego, w instytucjach międzynarodowych, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a także w świecie nauki czy edukacji po ukończeniu specjalności z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela.

 belka wyposazenie

   

Doskonale wyposażona baza dydaktyczna i nie tylko ...


Od 2013 roku studenci Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych kształcą się już w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z najnowocześniejszych w tym regionie. Na część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe.

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

sala dyd

 

 

 

 

belka konferencje

 

belka aktualnosci

  promocja doktorska     Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że nasz Instytut wzbogacił się o nowego doktora, Pani Katarzyna Mroczyńska z Zakładu Języka Angielskiego w dniu 14 czerwca 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

04      

     W dniach 23-29 maja 2017 r.  dr Maxim Shadurski z Zakładu Literatury Anglojęzycznej odbył wyjazd służbowy do Sankt Petersburgu (Rosja), który był możliwy dzięki podpisanej umowie o współpracy między UPH w Siedlcach i Rosyjskim Pedagogicznym Uniwersytetem Państwowym (Sankt Petersburg) i inicjonowanej przez dra Shadurskiego. Umowa pozwoli nawiązywać dalejsze kontakty w ramach programu Erasmus i zapewniać wymianę studentów i nauczycieli akademickich. Podczas wyjazdu dr Shadurski prezentował swoją książkę Utopia as a World Model: The Boundaries and Borderlands of a Literary Phenomenon (Siedlce, 2016) oraz wygłosił wykłady na temat: ‘H. G. Wells, Singularity and the World Brain’ i ‘Post-Thatcherite and Pre-Independence Scotland in Irvine Welsh’s Trainspotting’ w Instytucie Języków Obcych Rosyjskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego.

 DSCF7844

       W dniach 25-26 maja br. pracownicy Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych brali udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Teoria i historia ekfrazy: podsumowanie i perspektywy badawcze" organizowanej przez  Kijowski Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki; Grodzieński Uniwersytet imienia Janki Kupały oraz Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego.