belka ogloszenia

UWAGA STUDENCI: Ankietyzacja zajęć z semestru zimowego 2014/2015 w USOSWebie - Ostateczny termin wypełnienia ankiet do 15.04

Komunikat w sprawie wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie dla nauczycieli akademickich UPH

Informacje dotyczące bibliografii publikacji pracowników UPH

Rekrutacja na wyjazd pracowników WH w celach szkoleniowych  na rok akad. 2014/2015 w ramach Erasmus +

 

belka najblizsze wydarzenia

ZAJĘCIA OTWARTE z języka niemieckiego i języka rosyjskiego dla szkół w roku akad. 2014/2015  - NOWA OFERTA 

Dzień otwarty 20 marca na UPH

 school 

belka studia

111

JĘZKI

 

pożądane

 

 NOWA OFERTA

 

SPECJALNOŚCI  

NA ROK   AKADEMICKI  2015/2016  

  

222

Informator 2015/2016 


 

Oferujemy studia na kierunkuPrzechwytywanie1

"FILOLOGIA" 

na specjalnościach

 

ANGLISTYKA       studia I °i II ° stacjonarne i niestacjonarne

RUSYCYSTYKA       studia II °stacjonarne i niestacjonarne

GERMANISTYKA     studia II ° stacjonarne 

JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE       studia I °stacjonarne 

JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE       studia I °stacjonarne 

 belka nasza oferta

 

   Dlaczego warto studiować filologie obce?

 

    Neofilologia to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, który rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów, pozwala również właściwie funkcjonować we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu, nauki.
Absolwent tego kierunku umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, potrafi wykorzystać wiedzę o języku i jego znajomość w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka obcego. 

wh1 - Kopia

 

belka ksztalcenie

 

   Studiuj u nas i zapewnij sobie przyszłość!

   Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorach administracji państwowej, gospodarki (obsługa ruchu transgranicznego) i zarządzania, a także w środkach masowego przekazu i „public relations", biurach tłumaczy, w sektorze doradztwa językowego, w instytucjach międzynarodowych, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a także w szkole - po ukończeniu dodatkowego modułu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego.

 

nowy Wh 018

 belka wyposazenie

 

   Doskonale wyposażona baza dydaktyczna i nie tylko ...

Od 2013 r. studenci Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych  kształcą się już w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego, na którego część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe.

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

sala dyd

 

belka konferencje


belka aktualnosci

      W lutym 2015 roku ramach PROGRAMU ERASMUS PLUS Pani dr Katarzyna Kozak z Zakładu Literatury Anglojęzycznej wyjechała do Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Pani doktor była z wizytą na Uniwersytecie Macieja Bela, gdzie miała możliwość spotkania z władzami oraz studentami uczelni. W trakcie pobytu dr Kozak przeprowadziła zajęcia ze studentami czwartego roku filologii angielskiej. Tematem wykładów i ćwiczeń były aktywizujące metody nauczania języka angielskiego uczniów w wieku gimnazjalnym.

   DSC03894 kopia

ogólnouczel

Rekrutacja studentów na wyjazdy na studia jest prowadzana w Instytucie przez utworzoną w tym celu komisję.  Skład komisji ustala Dyrekcja Instytutu.

Uczelnie partnerskie, do których mogą wyjechać studenci  w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 z Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych:

 1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem, Faculty of Education: Liczba studentów: 4
 2. University of Zilina, Faculty of Humanities, Department of English Language and Lietrature. Liczba studentów: 2
 3. Matej Bel University. Liczba studentów: 4
 4. Catholic University in Ruzomberok: Liczba studentów: 5
 5. Ruhr-Universität Bochum:Liczba studentów: 3
 6. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: 2

Ostateczny termin składania dokumentów do wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ upływa dnia 20.03.2015 r.

 Wykaz Uczelni - na które można aplikować:

 1. Catholic University in Ruzomberok. Liczba Wykładowców:  2
 2. Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem, Faculty of Education Liczba Wykładowców: 3 (1 week) (j. angielski)
 3. University of Zilina, Faculty of Humanities, Department of English Language and Lietrature. Liczba Wykładowców:  1
 4. Matej Bel University.Liczba Wykładowców:  1
 5. Lithuanian University of Educational Sciences. Liczba Wykładowców:  2 ,  Języki: (EN,DE,RU,PL)
 6. Ostravska Univerzita v Ostrave. Liczba Wykładowców:  2
 7. Catholic University in Ruzomberok: Liczba Wykładowców:  2
 8. Ruhr-Universität Bochum. Liczba Wykładowców:  2 (4 weeks)
 9. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Liczba Wykładowców:  1

Ostateczny termin składania dokumentów do wyjazdu nauczycieli w ramach programu Erasmus+ upływa dnia 15. 03. 2015 r.