nowosci

 Projekty na studentów

drogi obrazSTAZ1

1erasmus

-----------------------------------------------------------------------------------

 osa1

usosarchiwum

 

belka nasza oferta

Dlaczego warto studiować filologie obce?

Znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów, pozwala również właściwie funkcjonować we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu, nauki.
Absolwent tego kierunku umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, potrafi wykorzystać wiedzę o języku i jego znajomość w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka obcego. 

filologia oferta

belka ksztalcenie

Studiuj u nas i zapewnij sobie przyszłość!

 strona

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorach administracji państwowej, gospodarki (obsługa ruchu transgranicznego, turystyce) i biznesu, a także w środkach masowego przekazu i „public relations", w sektorze doradztwa językowego, w instytucjach międzynarodowych, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a także w świecie nauki czy edukacji po ukończeniu specjalności z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela.

 belka wyposazenie

Doskonale wyposażona baza dydaktyczna i nie tylko ... 

Studenci Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych kształcą się w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z najnowocześniejszych w tym regionie. Na część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe.

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

sala dyd

 

 

belka konferencje

 

belka aktualnosci

L1030043

     Studenci III roku specjalności z zakresu języka angielskiego i rosyjskiego uczestniczący w projekcie finansowanych ze środków unijnych "Drogi do przyszłości: Studiuj-pracuj" w dniach 23 - 27.04. 2018 przybywali w Petersburgu w ramach kształtowania kompetencji - współpraca z zagranicznymi podmiotami/

GALERIA

DSCF8939

      Prof. dr hab. Dina Magomiedowa kieruje katedrą Klasycznej Literatury Rosyjskiej na Wydziale Historyczno-Filologicznym Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Zajmuje się badaniami poetyki i estetyki rosyjskiego symbolizmu, prowadzi też studia tekstologiczne nad twórczością Aleksandra Błoka. Jest autorką ponad 200 prac naukowych, w tym monografii Автобиографический миф в творчестве А. Блока (1997), Комментируя Блока (2004), Филологический анализ лирического стихотворения (2004). Specjalnie dla obcokrajowców, studiujących język rosyjski pani Profesor napisała podręcznik „Interpretacja tekstu artystycznego”. Prof. D. Magomiedowa niejednokrotnie prowadziła wykłady gościnne na uniwersytetach w Finlandii, Niemczech, Polsce, na Węgrzech oraz w Japonii. Studenci specjalności język rosyjski w biznesie oraz język rosyjski w biznesie z translatoryką mieli okazję poznać niezwykły talent dydaktyczny Pani Profesor oraz skorzystać z jej imponującej wiedzy w zakresie literatury i kultury rosyjskiej.

Koło Naukowe Rusycystów zaprasza na wieczór filmowy z kinem rosyjskim do Uczelnianego Ośrodka Kultury UPH. Projekcja filmu "Trzy sekundy" ("Движение вверх") odbędzie się 28 maja (poniedziałek) o 19.00 na ul. 3 Maja 49. Zapraszamy wszystkich serdecznie - film będzie wyświetlany w wersji z napisami.

wieczor filmowy

IMG 20180415 111705

     W dniach 13-16 kwietnia br. nasi studenci specjalności z zakresu języka niemieckiego i angielskiego wyjechali na warsztaty językowe z języka niemieckiego  oraz kwerendę biblioteczną do Berlina. Oprócz zwiedzania miasta i odwiedzin w muzeach, jak np. Muzeum Muru Berlińskiego studenci spotkali się z zaprzyjaźnionym z nami dr Manfredem Richterem z Comenius Geselschaft zu Berlin, który przybliżył im postać Jana Amosa Komeńskiego. Podziękowania należą się również panu Steffenowi Schönfeld z Kreisfeuerwehrverband Oberhavel, który oprowadzał nas po Berlinie i opowiedział wiele interesujących historii z czasów podziału miasta na Berlin Wschodni i Zachodni.

Wyjazd był bardzo udany i studenci zaznali atmosfery Berlina. Następny wyjazd już wkrótce:)

dr Adriana Pogoda-Kołodziejak