belka nowosci wydawnicze

1

 

belka najblizsze wydarzenia

REKRUTACJA 

projekt2

drogi obraz

 

1erasmus osa1usosarchiwum


Dorobek naukowy pracowników


Bibliografia publikacji Zglaszanie publikacji
Repozytorium Kryteria oceny publikacji

belka nasza oferta

oferta

 Dlaczego warto studiować filologie obce?


  Neofilologia to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, który rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów, pozwala również właściwie funkcjonować we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu, nauki.
Absolwent tego kierunku umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, potrafi wykorzystać wiedzę o języku i jego znajomość w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka obcego. 

111

 JĘZKI

 

belka ksztalcenie

Studiuj u nas i zapewnij sobie przyszłość!


 strona

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorach administracji państwowej, gospodarki (obsługa ruchu transgranicznego, turystyce) i biznesu, a także w środkach masowego przekazu i „public relations", w sektorze doradztwa językowego, w instytucjach międzynarodowych, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a także w świecie nauki czy edukacji po ukończeniu specjalności z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela.

 belka wyposazenie

   

Doskonale wyposażona baza dydaktyczna i nie tylko ...


Od 2013 roku studenci Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych kształcą się już w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z najnowocześniejszych w tym regionie. Na część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe.

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

sala dyd

 

 

 

 

belka konferencje

 

belka aktualnosci

  promocja doktorska     Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że nasz Instytut wzbogacił się o nowego doktora, Pani Katarzyna Mroczyńska z Zakładu Języka Angielskiego w dniu 14 czerwca 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

04      

     W dniach 23-29 maja 2017 r.  dr Maxim Shadurski z Zakładu Literatury Anglojęzycznej odbył wyjazd służbowy do Sankt Petersburgu (Rosja), który był możliwy dzięki podpisanej umowie o współpracy między UPH w Siedlcach i Rosyjskim Pedagogicznym Uniwersytetem Państwowym (Sankt Petersburg) i inicjonowanej przez dra Shadurskiego. Umowa pozwoli nawiązywać dalejsze kontakty w ramach programu Erasmus i zapewniać wymianę studentów i nauczycieli akademickich. Podczas wyjazdu dr Shadurski prezentował swoją książkę Utopia as a World Model: The Boundaries and Borderlands of a Literary Phenomenon (Siedlce, 2016) oraz wygłosił wykłady na temat: ‘H. G. Wells, Singularity and the World Brain’ i ‘Post-Thatcherite and Pre-Independence Scotland in Irvine Welsh’s Trainspotting’ w Instytucie Języków Obcych Rosyjskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego.

 DSCF7844

       W dniach 25-26 maja br. pracownicy Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych brali udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Teoria i historia ekfrazy: podsumowanie i perspektywy badawcze" organizowanej przez  Kijowski Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki; Grodzieński Uniwersytet imienia Janki Kupały oraz Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego.

20170519 134159

          W dniach 18 - 19 maja 2017 roku odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Mit narodowy w sferze sacrum i profanum", organizatorami której, oprócz Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych, byli: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydarzenie zgromadziło badaczy z uznanych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, m. in. z Warszawy, Krakowa, Poznania, Katowic, Moskwy, Jekaterynburga, Kołomny, Brunszwiku. W pięknych wnętrzach Pałacu Ogińskich przybyli gości prezentowali wyniki swoich badań w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa. filozofii, historii i in. Wystąpienia i dyskusje oscylowały wokół problematyki mitu narodowego i jego przeobrażeń, wymiarów, percepcji na przestrzeni wieków oraz obecnie. Przybyłym gościom bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia naukowe.