Od 1 września

Instytut ma nową nazwęlogo

 


Instytut 
Polonistyki i Neofilologii

nowosci

 Projekty na studentów

drogi obrazSTAZ1

1erasmus

-----------------------------------------------------------------------------------

 osa1

usosarchiwum

 

belka nasza oferta

Dlaczego warto studiować filologie obce?

Znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów, pozwala również właściwie funkcjonować we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu, nauki.
Absolwent tego kierunku umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, potrafi wykorzystać wiedzę o języku i jego znajomość w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka obcego. 

filologia oferta

belka ksztalcenie

Studiuj u nas i zapewnij sobie przyszłość!

 strona

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorach administracji państwowej, gospodarki (obsługa ruchu transgranicznego, turystyce) i biznesu, a także w środkach masowego przekazu i „public relations", w sektorze doradztwa językowego, w instytucjach międzynarodowych, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a także w świecie nauki czy edukacji po ukończeniu specjalności z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela.

 belka wyposazenie

Doskonale wyposażona baza dydaktyczna i nie tylko ... 

Studenci Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych kształcą się w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z najnowocześniejszych w tym regionie. Na część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe.

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

sala dyd

 

 

belka konferencje

 

belka aktualnosci

    Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego serdecznie zaprasza na projekcję filmu dokumentalnego „Z dala od orkiestry”, która odbędzie się 23 października o godzinie 11.30 w Instytucie Polonistyki i Neofilologii  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.film

Reżyser - Rafael Lewandowski, pochodzący z francusko-polskiej rodziny, którego debiut fabularny z 2010 roku, „Kret”, został uhonorowany m. in. Paszportem Polityki oraz licznymi nagrodami festiwali filmowych, ma w swoim dorobku filmowym m.in. historię malarza Jerzego Mierzejewskiego („Sztuka milczenia”) czy słynnego francuskiego dyrygenta Marca Minkowskiego („Minkowski | Saga”). Tym razem przedstawił opowieść o życiu prof. Zygmunta Lubicz-Zaleskiego, historyka i krytyka literatury, tłumacza, poety i publicysty. 2018 jest rokiem wyjątkowym, w którym Polska obchodzi 100-lecie odzyskania Niepodległości. Z tej okazji, Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego zachęca do refleksji nad polską tożsamością narodową, przypominając osoby kluczowe dla jej zachowania w czasach, gdy naszej Ojczyzny nie można było znaleźć na mapach Europy. Jedną z takich osób jest Zygmunt Lubicz-Zaleski, który poświęcił życie na rzecz krzewienia polskiej kultury dzięki swojej pracy twórczej, naukowej i dyplomatycznej.

Rafael Lewandowski, opowiadając wielowątkową historię prof. Zygmunta Lubicz-Zaleskiego, posłużył się bogatym zbiorem materiałów historycznych, które wzbogacone zostały przez wzruszające wypowiedzi rodziny, przyjaciół oraz uczniów Zaleskiego.

Pokaz odbędzie się w auli 08A na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Wstęp wolny. Całość zostanie okraszona wystawą. Zapraszamy

Informacje o Zygmuncie Lubicz-Zaleskim: www.zygmuntzaleskistichting.com

Facebook: @ZygmuntZaleskiStichting1990

 

DSC09187 DSC09195

     We wrześniu 2018 r. dr Katarzyna Kozak z Instytutu Polonistyki i Neofilologii w ramach wymiany kadry akademickiej (Program Erasmus +) przeprowadziła cykl zajęć dydaktycznych na Universidad de les  Illes Balears (Hiszpania). Program wizyty obejmował spotkanie z pracownikami i studentami uczelni przyjmującej w celu kontynuowania współpracy w ramach programu Erasmus + oraz zaplanowania dalszych działań uwzględniających prowadzone w obu instytucjach badania naukowe.

Uwaga studenci, którzy piszą prace z językoznawstwa pod kierunkiem nauczycieli z Zakładu Języka Angielskiego i Lingwistyki Stosowanej

w związku z reorganizacją Instytutu zakład zmienił nazwę na ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO I TRANSLATORYKI prosimy uwzględnić zmianę na stronach tytułowych prac

Funkcjonujące na Wydziale Humanistycznym instytuty - Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych i Instytut Filologii Polskiej i Logopedii łączy się w jeden instytut o nazwie

INSTYTUT POLONISTYKI I NEOFILOLOGII.

 

Zmiana obowiązuje od 1 września br.

Zarządzenie Rektora Nr 51/2018