belka nowosci wydawnicze

 

belka najblizsze wydarzenia
Zajęcia otwarte na semestr letni 2016/17 >>>oferta

 rrasmus

projekt2

drogi obraz

osa1usosarchiwum


Dorobek naukowy pracowników

Bibliografia publikacji Zglaszanie publikacji
Repozytorium Kryteria oceny publikacji

belka nasza oferta

oferta

 Dlaczego warto studiować filologie obce?


  Neofilologia to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, który rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Znajomość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu zawodów, pozwala również właściwie funkcjonować we współczesnym świecie techniki, kultury, biznesu, nauki.
Absolwent tego kierunku umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, potrafi wykorzystać wiedzę o języku i jego znajomość w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka obcego. 

111

 JĘZKI

 

belka ksztalcenie

Studiuj u nas i zapewnij sobie przyszłość!


 strona

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorach administracji państwowej, gospodarki (obsługa ruchu transgranicznego, turystyce) i biznesu, a także w środkach masowego przekazu i „public relations", w sektorze doradztwa językowego, w instytucjach międzynarodowych, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a także w świecie nauki czy edukacji po ukończeniu specjalności z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela.

 belka wyposazenie

   

Doskonale wyposażona baza dydaktyczna i nie tylko ...


Od 2013 roku studenci Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych kształcą się już w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z najnowocześniejszych w tym regionie. Na część dydaktyczną  składają się przestrzenne, klimatyzowane sale, w tym: dwudzielna aula, (sala audytoryjna – 398 miejsc z możliwością podziału na dwa mogące odrębnie funkcjonować audytoria, o ilości 150 i 248 miejsc; sala wykładowa na 116 miejsc i 6 sal wykładowych po 60 miejsc; sale seminaryjne – 27 sal, w tym labolatorium fonetyczne do nauki jezyków obcych (łącznie wszystkie sale ćwiczeniowe na 743 miejsca), a także pracownie komputerowe.

W budynku obok zlokalizowana jest Biblioteka Główna wraz z czytelniami specjalistycznymi - jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

sala dyd

 

belka konferencje

 

belka aktualnosci

 2 2

      W dniu 17 marca br. w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych odbył się dzień otwarty pod hasłem „Miejskie labirynty”. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w wykładach i warsztatach. Wszystkie zajęcia, prowadzone po angielsku, niemiecku i rosyjsku, łączył temat miasta w języku, literaturze i kulturze.
W tym dniu w INIBI gościliśmy badaczy z Niemiec: dr Manfreda Richtera oraz dr Thomas Richter, którzy spotkali się z młodzieżą. Ponadto zajęcia prowadzili: dr Ludmiła Mnich, dr Natalia Sanżarewska-Chmiel, dr Adriana Pogoda-Kołodziejak, dr Radosław Maziarz, dr Oksana Blashkiv, dr Aldona Borkowska, dr Walentyna Krupowies, mgr Katarzyna Mroczyńska, mgr Agnieszka Wróbel, lic. Dorota Chmielak, lic. Katarzyna Makulec. W sprawy organizacyjne zaangażowane były: dr Ewa Kozak, mgr Magdalena Wieczorek.

Galeria zdjęć z zajęć języka angielskiego

Galeria zdjęć z zajęć języka niemieckiego

Galeria zdjęć z zajęć języka rosyjskiego

 

radio podlasie

O skutecznym uczeniu się języków obcych, trendach filologicznych, a także o tym, na czym polega różnica w nauce języka obcego na studiach, w popularnych szkołach języko­wych i na kursach, mówiły na antenie Radia Podlasie: dr Adriana Pogoda-Kołodziejak, dr Ewa Kozak i mgr Katarzyna Mroczyńska z Instytutu Neofilo­logii i Badań Interdyscypli­narnych Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach.

czytaj więcej ››

 

   W dniu 17 marca (piątek)  w godzinach 9.45-11.15 odbędzie się wykład prof. Krzysztofa Koseckiego 

z Uniwersytetu Łódzkiego

nt."The concept of time at the interface of culture and language" w sali 0.8B

Uprzejmie zapraszamy wszystkich pracowników  oraz studentów Instytutu.

DSC 2123

      9 grudnia 2016 roku wystartowaliśmy z II edycją projektu "Drogi do przyszłości: studiuj-pracuj" finansowanego ze środków unijnych. Projekt skierowany jest do studentów III roku kierunku filologia w zakresie trzech języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Uczestnicy projektu są w trakcie odbywania  pierwszych szkoleń  m.in. z zakresu zarządzania kulturą w społeczności lokalnej oraz prawa kultury; nowoczesnej grafiki komputerowej ; warsztatów dziennikarskich. Udział w projekcie to nie tylko ciekawe szkolenia prowadzone przez doświadczonych specjalistów, zagraniczne wyjazdy, ale to w perspektywie większa szansa na znalezienie lepszej pracy.

 Zapraszamy na stronę projektu